Program szkoleniowy

Każdy z modułów dostosowany bezpośrednio do Twoich potrzeb!

Moduł I – Wykład tematyczny

Początek szkolenia, który rozpoczyna się wykładem prowadzonym przez doświadczonych wykładowców z różnych dziedzin strzelectwa rozpoczyna cały proces utrwalania wiedzy na temat broni, jej zasady działania, bezpieczeństwa i wprowadza uczestników w praktyczne aspekty.

Moduł II – Budowa broni palnej

Moduł mający na celu zrozumienie budowy broni oraz zasady jej działania przy użyciu praktycznych ćwiczeń.

Moduł III – Trenażer laserowy

Szkolenie z użyciem trenażera laserowego poprawiające pracę na broni oraz jej obsługi w ruchu. Pojawiają się zagadnienia strzelania z wykorzystaniem przesłon, obsługi broni w sytuacjach kryzysowych oraz efektywnego wykorzystania nabytych umiejętności w sytuacjach stresowych.

Moduł IV – Szkolenie strzeleckie

Szkolenie poprawiające pracę na broni oraz usystematyzowanie wszystkich informacji do tej pory wyuczonych o obsłudze broni. Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje certifikat ukończenia szkolenia.

Skorzystaj z wiedzy oferowanej przez Stowarzyszenie

Czyli do kogo kierowane są szkolenia i jak wyglądają?

Działalnością Stowarzyszenia Vis et Honor są działania na rzecz obronności naszego kraju.
Współpracujemy z placówkami oświaty, instytucjami państwowymi, środowiskami lokalnymi oraz wszelkimi jednostkami organizacyjnymi.
Z tego też względu oferujemy szkolenia z wybranych tematów dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem swojej wiedzy czy kształceniem kadry.

Naszymi klientami są:
- pracownicy działów administracji rządowej,
- uczniowie klas gimnazjalnych, licealnych,
- studenci,
- pracownicy firm prywatnych.

Zaletą naszych szkoleń jest ich szeroka tematyka bazująca na naszej wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Oferujemy szeroki i aktualny zakres szkoleń:
- indywidualne wyposażenia i uzbrojenie żołnierza,
- zasady i warunki bezpieczeństwa podczas strzelania,
- rodzaje i charakterystyka zagrożeń terrorystycznych i zasady postępowania,
- zagrożenia bombowe,
- zagrożenia chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze,
- bezpośrednie zagrożenie atakiem (active shooter),
- zachowania wskazane i zachowania zabronione,
- zagadnienia związane ze sportem strzeleckim,
- szkolenia medyczne (pierwsza pomoc, szybkie badania urazowe i tamowanie masywnych krwotoków),
- szkolenia strzeleckie,
- praktyczne ćwiczenia reagowania na zagrożenia terrorystyczne (np. w miejscu pracy, nauki),

Uwzględniamy istotne wskazówki od żołnierzy jednostek specjalnych i desantowo-szturmowych biorących udział w misjach stabilizacyjnych, jak również sugestie funkcjonariuszy z pododdziałów antyterrorystycznych.

Każdy z uczestników po odbytym szkoleniu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności oraz wiedzę.

Nasza kadra posiada niezbędną wiedzę pedagogiczną, wieloletnie doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia zajęć zarówno indywidualnych jak i dla większych grup.

Każdy z kursantów zostaje ubezpieczony na czas zajęć. Nasi instruktorzy są również odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w celu zapewnienia pierwszej pomocy medycznej.

Terminy, czas trwania szkolenia, liczebnośc grup zakres zajęć oraz ewentualna cena ustalana jest indywidualnie i zgodnie z Państwa możliwościami oraz zapotrzebowaniem.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wykładów w miejscu Państwa pracy ( np. biura, szkoły, uczelnie) po uprzedniej konsultacji z naszymi doradcami.

kierownictwo Stowarzyszenia

Kilka informacji o naszym Zarządzie.
Przesłany obraz

Jarosław Walczuk

Prezes Stowarzyszenia Vis et Honor.
Przesłany obraz

Zygmunt Woś

Skarbnik Stowarzyszenia Vis et Honor.
Przesłany obraz

Konrad Jaźwiński

Wiceprezes Stowarzyszenia Vis et Honor

Ostatnie wydarzenia

kontakt