Program szkoleniowy

Każdy z modułów dostosowany bezpośrednio do Twoich potrzeb!

Moduł I – Wykład tematyczny

Początek szkolenia, który rozpoczyna się wykładem prowadzonym przez doświadczonych wykładowców z różnych dziedzin strzelectwa rozpoczyna cały proces utrwalania wiedzy na temat broni, jej zasady działania, bezpieczeństwa i wprowadza uczestników w praktyczne aspekty.

Moduł II – Budowa broni palnej

Moduł mający na celu zrozumienie budowy broni oraz zasady jej działania przy użyciu praktycznych ćwiczeń.

Moduł III – Trenażer laserowy

Szkolenie z użyciem trenażera laserowego poprawiające pracę na broni oraz jej obsługi w ruchu. Pojawiają się zagadnienia strzelania z wykorzystaniem przesłon, obsługi broni w sytuacjach kryzysowych oraz efektywnego wykorzystania nabytych umiejętności w sytuacjach stresowych.

Moduł IV – Szkolenie strzeleckie

Szkolenie poprawiające pracę na broni oraz usystematyzowanie wszystkich informacji do tej pory wyuczonych o obsłudze broni. Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje certifikat ukończenia szkolenia.

Skorzystaj z wiedzy oferowanej przez Stowarzyszenie

Czyli do kogo kierowane są szkolenia i jak wyglądają?

Działalnością Stowarzyszenia Vis et Honor są działania na rzecz obronności naszego kraju.
Współpracujemy z placówkami oświaty, instytucjami państwowymi, środowiskami lokalnymi oraz wszelkimi jednostkami organizacyjnymi.
Z tego też względu oferujemy szkolenia z wybranych tematów dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem swojej wiedzy czy kształceniem kadry.

Naszymi klientami są:
- pracownicy działów administracji rządowej,
- uczniowie klas gimnazjalnych, licealnych,
- studenci,
- pracownicy firm prywatnych.

Zaletą naszych szkoleń jest ich szeroka tematyka bazująca na naszej wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Oferujemy szeroki i aktualny zakres szkoleń:
- indywidualne wyposażenia i uzbrojenie żołnierza,
- zasady i warunki bezpieczeństwa podczas strzelania,
- rodzaje i charakterystyka zagrożeń terrorystycznych i zasady postępowania,
- zagrożenia bombowe,
- zagrożenia chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze,
- bezpośrednie zagrożenie atakiem (active shooter),
- zachowania wskazane i zachowania zabronione,
- zagadnienia związane ze sportem strzeleckim,
- szkolenia medyczne (pierwsza pomoc, szybkie badania urazowe i tamowanie masywnych krwotoków),
- szkolenia strzeleckie,
- praktyczne ćwiczenia reagowania na zagrożenia terrorystyczne (np. w miejscu pracy, nauki),

Uwzględniamy istotne wskazówki od żołnierzy jednostek specjalnych i desantowo-szturmowych biorących udział w misjach stabilizacyjnych, jak również sugestie funkcjonariuszy z pododdziałów antyterrorystycznych.

Każdy z uczestników po odbytym szkoleniu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności oraz wiedzę.

Nasza kadra posiada niezbędną wiedzę pedagogiczną, wieloletnie doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia zajęć zarówno indywidualnych jak i dla większych grup.

Każdy z kursantów zostaje ubezpieczony na czas zajęć. Nasi instruktorzy są również odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w celu zapewnienia pierwszej pomocy medycznej.

Terminy, czas trwania szkolenia, liczebnośc grup zakres zajęć oraz ewentualna cena ustalana jest indywidualnie i zgodnie z Państwa możliwościami oraz zapotrzebowaniem.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wykładów w miejscu Państwa pracy ( np. biura, szkoły, uczelnie) po uprzedniej konsultacji z naszymi doradcami.

kierownictwo Stowarzyszenia

Kilka informacji o naszym Zarządzie.

Jarosław Walczuk

Prezes Stowarzyszenia Vis et Honor.

Zygmunt Woś

Skarbnik Stowarzyszenia Vis et Honor.

Konrad Jaźwiński

Wiceprezes Stowarzyszenia Vis et Honor

Ostatnie wydarzenia

kontakt